Ariel 014-18


Nr 14 tycker jag blev ett fint exempel på när luftinneslutningarnas mönster, glasets form och kulör samverkar på det sätt jag såg framför mig när jag började med Arielerna.
Jag associerade den inneslutna luften till någonting lätt, tunt och transparent och ville försöka göra mönster på ytan med små luftinneslutningar som följer formen på glaset när man blåser upp det. Jag tänkte mig luftmönstret som en töjbar tapet som glider på ytan och påverkas av hur mycket man blåser och formen på föremålet.
Det visade sig ha sina svårigheter. Luftinneslutningarna söker sig mot varandra och mönstret reduceras och deformeras. I början gjorde jag mina mönster alltför glesa av oro för just det, men allt eftersom vi provade oss fram kunde jag göra mönsterbilden tätare och täcka ytan bättre.
Arielerna blev intressantare och vackrare när formen på glasen blev friare, oregelbundna. De exemplaren kallade jag för ”Fri Form Ariel”
Bjørn Friborg på The Glass Factory i Boda gjorde den här väldigt fint tycker jag.

Mårten Cyrén 2018

Mårten Cyrén

Banvägen 7, 131 41 Nacka, Sweden

+46 (0)70 657 56 46